Sant Oscar romero

Monsenyor Óscar Romero

Va ser un arquebisbe de El Salvador que va predicar la paraula de Déu sempre pensant en els més necessitats i reclamant justícia social. En els seus primers anys de carrera diocesana Romero s’allunyava de les estructures organitzatives i molts l’acusaven d’individualista. Però arrel de l’assassinat del seu amic sacerdot Rutilio Grande a l’any 1977 va començar a posicionar-se en contra del govern militar de l’època i demanar contundentment l’aclariment dels fets que van portar a la mort del seu amic. El president Arturo Amando Molina va endurir la repressió cap a l’Església, però Monsenyor Romero no s’espantava i a les seves homilies condemnava els actes violents cap a la institució i cap a la societat salvadorenca.
D’aquesta forma, Romero es converteix en un actor notable en el context social i polític del país. El 1979 arriba a ser nominat al premi Nobel de la Pau a proposta del Parlament del Regne Unit.  Finalment, Óscar Arnulfo Romero pronuncia un discurs contundent contra la Policia i els militars en la homilia del Diumenge de Rams de 1980 on exigeix amb les mítiques paraules: “Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión”. El dia següent, 24 de març, l’arquebisbe és assassinat mentre oficiava una missa a la mateixa capella.
Després de la seva mort es produeixen grans protestes al país i crítiques internacionals per la violència política que es viu a El Salvador. Des d’aquest moment, neixen els Comitès Óscar Romero que recullen el seu testimoni i que segueixen treballant contra les injustícies socials d’arreu del món.

MAESTRO DE OBISPOS


Molt abans que ens ho digués el papa Francesc, Óscar Romero ja els va ensenyar als bisbes i a tot aquell que vol servir a la causa del Regne que "ha de fer olor de ovella".


En l'homilia de el 23 d'abril de 1978, una mica menys de dos anys del seu assassinat, va dir "Els bisbes no enviem amb un sentit despòtic. No ha de ser així. El bisbe és el més humil servidor de la comunitat perquè Crist ho va dir a els apòstols, els primers bisbes. Qui vulgui ser més gran entre vosaltres, que es faci el més petitó. la nostra conducció, la nostra paraula és servei ".


El 10 d'agost de el mateix any, reprèn el tema "Jo no tinc inconvenient a ser destruït, ni tinc ambicions en el poder de la diòcesi. Simplement considero que això és un servei i que mentre el Senyor, per mitjà de l'Pontífex, em tingui en ell, seré fidel a la meva consciència a llum de l'Evangeli, que és el que jo intento predicar, ni més ni menys "


I un mes més tard, en l'homilia de l'10 de setembre, va afegir "Com a bisbe li demano perdó a la meva comunitat, quan no hagi pogut exercir com a servidor de vostès el meu paper de bisbe. No sóc un cap, no sóc un capitost, no sóc una autoritat que s'imposa. Vull ser el servidor de Déu i de vostès ".


Així aconsellava fraternalment als seus germans en l'episcopat. Aquest home, que parlava amb tanta claredat i humilitat, serà aviat canonitzat. Ningú, de sa judici, pot dubtar de la tan esperada i encertada decisió de papa Francesc.


Oscar Romero, humil i proper acompanyant de el poble de Déu, va arribar a dir, el 16 de juny de l'any 1978, "no només el predicador ensenya, el predicador aprèn de poble. Vostès m'ensenyen. L'atenció de vostès és per a mi també inspiració de l' esperit Sant. El rebuig de vostès seria per a mi, també, rebuig de Déu. "


Home feble, com tot home, ens recorda el que ens va dir Pau, apassionat seguidor de Jesús, "som febles però l'Esperit ve a ajudar" (Romà 8, 26), fins a donar la vida pels pobres del seu poble.

Així va ser Oscar Romero ...